google-site-verification=rwMt3gYTZgAPfRUI_1mZYG1esRobfBA1bBRbpRc4uOY

LEARN HEBREW

ophirmandarinbeach.jpg
00:00 / 00:39
 

Shakespeare in Hebrew שייקספיר בעברית Shakespeare be ivrit

Shakespeare Hebrew titles - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Much ado about nothing המון רעש על לא כלום hamon raash al lo kloom

ACT I

SCENE I. Before LEONATO'S house.

 

 

Enter LEONATO, HERO, and BEATRICE, with a Messenger

 

 

 

LEONATO

 

I learn in this letter that Don Peter of Arragon
comes this night to Messina.

 

 

Messenger

 

He is very near by this: he was not three leagues off
when I left him.

 

 

 

LEONATO

How many gentlemen have you lost in this action?

 

 

Messenger

But few of any sort, and none of name.

 

 

LEONATO

A victory is twice itself when the achiever brings(returns)
home (with a )full (purse) numbers. I find (I see) here that Don Peter hath
bestowed
much honour on a young Florentine called Claudio.

Messenger Much deserved on his part and equally remembered by

Don Pedro: he hath borne himself beyond the
promise of his age, doing, in the figure of a lamb,
the feats of a lion: he hath indeed better
bettered expectation than you must expect of me to
tell you how.

LEONATO

He hath an uncle here in Messina will be very much
glad of it.

Messenger

I have already delivered him letters, and there
appears much joy in him; even so much that joy could
not show itself modest enough without a badge of
bitterness.

LEONATO

Did he break out into tears?

Messenger

In great measure.

LEONATO

A kind overflow of kindness: there are no faces
truer than those that are so washed. How much
better is it to weep at joy than to joy at weeping!

BEATRICE

I pray you, is Signior Mountanto returned from the
wars or no?

Messenger

I know none of that name, lady: there was none such
in the army of any sort.

LEONATO

What is he that you ask for, niece?

HERO

My cousin means Signior Benedick of Padua.

Messenger

O, he's returned; and as pleasant as ever he was.

BEATRICE

He set up his bills here in Messina and challenged
Cupid at the flight; and my uncle's fool, reading
the challenge, subscribed for Cupid, and challenged
him at the bird-bolt. I pray you, how many hath he
killed and eaten in these wars? But how many hath
he killed? for indeed I promised to eat all of his killing.

LEONATO

Faith, niece, you tax Signior Benedick too much;
but he'll be meet with you, I doubt it not.

Messenger

He hath done good service, lady, in these wars.

BEATRICE

You had musty victual, and he hath holp to eat it:
he is a very valiant trencherman; he hath an
excellent stomach.

מערכה 1, תמונה 1 maarachah 1 temunah 1

לפני הבית של לאונטו

lifnei habayit shel leonato

נכנסים לאונאטו

nichnasim leonato, הרו  ובאטריצ'ה hero ubeatritzia עם שליח im shaliach

 

לאונטו:

אני מבין מהמכתב הזה שדון פּדרו איש-אַרָגוֹן מגיע הלילה למסינה.

ani mevin me hamichtav hazeh shedon pedro ish aragon magiah halaylah le mesina

שליח:

 

הוא מאד קרוב כבר. הוא היה פחות מארבעה-עשר קילומטר מכאן כשעזבתי אותו.

hu meod karov kvar. hu hayha pacho me arbaah asar kilometer mikan, kesheh azavti oto

לאונטו

כמה אצילים איבדתם בפעולה הזאת?

kamah atzilim ibadetem bipeula hazot?

שליח

מעט מאד בכלל, ושום איש בעל שם

me at me od bichlal, veshum ish baal shem

לאונטו

 זה ניצחון כפול, כשהזוכה חוזר הביתה עם ארנק מלא. אני רואה פה שדון פדרו העניק כבוד רב לאיש פירנצה צעיר בשם קלאודיו.

zeh nitsachon kaful, kesheh zocheh chozer habayita im arnak malei. ani ro eh po shedon pedro he enik kavod rav le ish firentsa tsa ir beshem klaudio.

Conversation 1

Situation: The tourist has just arrived at Ben Gurion Airport for a visit to Israel. The Tour Guide (TG) meets him as he comes out of the customs into the arrivals hall:

Explanation of vocabulary:

Tour Guide = Madrich tiyulim = מדריך טיולים

Shalom = hello = שלום

Mr. = Mar = מר

Welcome = Baruch Haba = ברוך הבא

to Israel = le yisrael = לישראל

Thanks = Toda = תודה

I am = Ani = אני

happy = same ach = שמח

to be - li he yot = להיות

here = po = פה

did you have = ha im ha ye ta lecha = האם היתה לך

a good = tova = טובה

flight = tisa = טיסה

Did you have a good flight? = ha im hayeta lecha tisa tova = ?האת היתה לך טיסה טובה

yes thank you = ken toda = כן תודה

 

 

 

 

Tour Guide: Shalom Mr. Smith, welcome to Israel

Tourist: Thanks I'm happy to be here.

Tour Guide: Did you have a good flight?

Tourist: yes thank you

Converse 1 - Leon Gork
00:00 / 00:00
 

I'm happy = ani sameach = אני שמח (mas)

I'm happy = ani semecha = אני שמחה (fem)

 

To be = Li he yot = להיות

To be or not to be that is the question = liheyot o lo liheyot = להיות או לא להיות

that is the question = זאת השאלה 

conversation2 - leon gork
00:00 / 00:00
 

The guide asks the tourist to follow him to the car. The tourist replies that he would first like to change money and to use the toilet. The guide tells him to come with him, he will show him where to change money and where is the toilet.

Vocabulary= Milon = מילון

 

 

 

Please - bevakasha = בבקשה

 

 

follow = bo = בוא

 

com here=bo heina=בוא הנה

 

me = itee = אתי

 

Come with me = Bo itee = בוא אתי,

 

 

Follow me = bo acharai = בוא אחרי

Follow me (F) = bo-ee acharai= בואי אחרי

 

to = el = אל = ל to my car = la mechonit sheli  = למכונית שלי

car = mechonit = מכונית

mine = sheli = שלי

 

to my car = el hamechonit sheli = אל המכונית שלי

to my car = lamechonit sheli = למכונית שלי

 

in a moment = od rega = עוד רגע

moment = rega = רגע

 

another = od = עוד in another moment = od rega =עוד רגע 

 

 

but = aval = אבל

 

forgive me please = Selicha bevakashah = סליחה בבקשה

 

 

I would first like (m) = ani rotseh kodem = אני רוצה קודם (mas)

 

 

I would first like (f) =Ani rotsah = אני רוצה

 

to change = le hach lif = להחליף

 

some = ketsat = קצת

 

money = kesef = כסף

 

and = ve = ו a letter attached to the word. to go = lalechet = ללכת and to go = ve lalechet - וללכת

and to go = ve la lechet = וללכת

 

I would like (m)

= ani rotseh=אני רוצה

I would like (f) = ani rotsah = אני רוצה

 

 

 

to the toilet = la she rutim = לשירותים

toilet = she rutim = שירותים

 

I really must (m)

= ani beh eh met tsarich (m) = אני באמת צריך

 

I really must (f)

= ani beh eh met tsericha (f) = אני באמת צריכה

 

really = be eh met = באמת

 

I really must (m) wee

= ani be eh met tsarich lehashtin = להשתין

I really must (f) wee

= ani be eh met tsericha lehashtin = אני באמת צריכה להשתין

 

okay = be seder = בסדר

 

that's great = ne heh dar = נהדר

The flight was wonderful = hatisah ha ye ta ne heh dar=

 

 

 

הטיסה היתה נהדר Actually we should say ne heh deret because tisa is feminine, but it's okay to make mistakes like this.

I'll take you (m) there

= avi otchah (m) lesham = אביא אותך לשם

I'll take you (f) there = avi otach (f) lesham = אבי אותך לשם


 

please follow me

= bevakashah bo (m) acharai = בבקשה בוא

אחרי

please follow me

= bevakashah bo ee (f) acharai = בבקשה בואי אחרי

מדריך תיירים: בבקשה, בוא אחרי למכונית שלי

תייר: עוד רגע, אבל,סליחה,אבל אני קודם רוצה להחליף כסף ואני רוצה  

 ללכת לשירותים, אני באמת צריך להשתין 

מדריך תיירים: בסדר, נהדר, אני אביא אותך לשם. בבקשה בוא אחרי

Tour Guide: Please follow me to my car.

Tourist: In a moment but please forgive me but I would first like to change some money and I would like to go to the toilet. I reallly must make a wee.

Tour Guide: Okay, that's great, I'll take you there. Please follow me.

Conversation 3 Sicha shelishit שיחה שלישית - Leon Gork ליאון גורק
00:00 / 00:00
 

Third Conversation:

Here is your program = Hinei hatochnit shelcha = הנה התכנית שלך

The program is first to travel to your hotel in Jerusalem = Hatochnit he kodem linso aa lamalon shelcha birushalayim = התכנית היא קודם לנסוע למלון שלך בירושלים

How far is it to Jerusalem? = ma hamerchak lirushalayim? = מה המרחק לירושלים

thirty five kilometers = sheloshim vehamisha kilometer = שלושים וחמישה קילומטר

but there are traffic jams = aval yesh pekakim baderech = אבל יש פקקים בדרך

and the road is steep = vehaderech telulah = והדרך תלולה 

because Jerusalem stands in the mountains and we are in plains = ki yerushalayim omedet beharim ve anachnu bashefela = כי ירושלים עומדת בהרים ואנחנו בשפלה

הנה התחנית שלך. התכנית היא קודם לנסוע למלון שלך בירושלים. מה המרחק לירושלים? שלושים וחמישה קילומטר. אבל יש פקקים בדרך והדרך תלולה, כי ירושלים עומדת בהרים ואנחנו בשפלה.

Learn Hebrew.

Conversation 4 שיחה ארבע = sicha arba

המדריך: שלום

המטיילים:שלום

המדריך:ברוכים הבאים

המטיילים:מה אנחנו עושים היום?

המדריך:היום אנחנו מטיילים במסעדות בתל אביב.

המטייליםאיזה יופי.

המדריךתודה שבאתם לטיול

אני שמח שבאתם

המטיילים:מי אתה?

המדריך:אני המדריך שלכם

המטייליםאיך קוראים לך?

המדריך:קוראים לי ליאון

אני שמח להיות פה.

המטייליםאיך נוסעים?

המדריך:אנחנו נוסעים במכונית שלי

המטייליםאיפה המכונית שלך?

המדריךהמכונים שלי פה קרוב.

המטייליםאיפה?

המדריך:בואו אחרי, בבקשה.

המטייליםבבקשה.

המדריך:האם אתם שמחים להיות פה?

המטיילים: כן.

המדריך:

בואו הנה,אתי, יש פה מסעדה טובה.

המטייליםמה שם המסעדה?

המדריך:מסעדת דיזנגוף.

המטייליםאנחנו אוכלים סטייק.

המדריך:האם היתה לכם כיף?

המטיילים: כן תודה.

המדריך:האם היתה לכם ארוחה טובה?

המטייליםכן ארוחה נהדרת.

 

 

המדריך: שלום = shalom = hello

המטיילים:שלום=

המדריך:1ברוכים הבאים = bruchim haba im= welcome

המטיילים:מה 3אנחנו עושים 4היום?  =  ma anachnu osim = 

  What are we doing today?

המדריך:היום אנחנו 2מטיילים במסעדות בתל אביב. = 

anachnu metayelim be misadot tel aviv = we are touring the restaurants of Tel Aviv

המטייליםאיזה יופי.  = ayzeh yofi = great

המדריךתודה שבאתם לטיול  = todah she batem leta yel = thanks for coming to the tour

אני שמח שבאתם  = ani  same ach she ba tem = I am happy you came

המטיילים:מי אתה? = mi ata = who are you

המדריך:אני המדריך שלכם = ani hamadrich shelachem = I am your tour guide

המטייליםאיך קוראים לך?  = aich korim5 lacha = what's your name

המדריך:קוראים לי ליאון = korim li leon = my name is leon

אני שמח להיות פה. =  ani same ach li he yot po = I am happy to be here

המטייליםאיך נוסעים?  = aich nos im = how are we going to travel

המדריך:אנחנו נוסעים במכונית שלי  = anachnu nos im ba me cho nit sheli =

we are going to travel in my car

המטייליםאיפה המכונית שלך?  = aifo hamechonit shelcha =

where is your car

המדריךהמכונים שלי פה קרוב. = hamechonit sheli po karov =

my car is here, nearby

המטייליםאיפה? = aifo = where

המדריך:בואו אחרי, בבקשה. = bo u acharay = follow me, please

המטייליםבבקשה.  = bevakasha = OK

המדריך:האם אתם שמחים להיות פה?  = ha im atem semay chim li he yot po

Are you happy to be here

המטיילים: כן.= ken = yes

המדריך:  בואו הנה,אתי, יש פה מסעדה טובה. =

bo u hayna yesh po mis adah tova =

come here there's a good restaurant here

המטייליםמה שם המסעדה? = ma shem hamis adah =

what is the name of the restaurant

המדריך:מסעדת דיזנגוף.= mis adat7 dizengoff = dizingoff6 restaurant

המטייליםאנחנו אוכלים סטייק. = anachnu ochlim steak = we are eating steak

המדריך:האם היתה לכם כיף?  =  ha im ha ye ta lachem kef = did you have a good time

המטיילים: כן תודה. = ken todah = yes thanks

המדריך:האם היתה לכם ארוחה טובה? = ha im ha ye ta lachem aru cha tova did you have a good meal

המטייליםכן ארוחה נהדרת. = ken aru cha nehederet = a wonderful meal

 המטיילים = hame ta ye lim=the tourists

המדריך: = hamadrich = the tour guide

Notes: = הערות = he arot.

 

1.Bruchim Haba Im = welcome = Literal translation = Blessed is the one who comes. (plural, masculine)

Blessed art thou o Lord = Baruch ata adonay ברוך אתה ה

 

2. Walkers = meta ye lim. Tourists = taya rim. Usually we say Meta yelim for local people going for a walk and Tayarim תיירים for foreigners on a tour. Also the verb metayelim = are walking

 

3. Ma anachnu osim = What are we doing. Usually we say just ma osim.

Misadot Tel Aviv = Tel Aviv restaurants instead of saying the restaurants of Tel Aviv

 

4. Hayom = the day also today

 

5 korim = the verb am reading, we are reading, also the noun readers. Also am calling. Korim li = (literally I am called) my name is

 

6 Dizingoff is the name of a street in Tel Aviv.

 

7 Mis adat or mis edet - on the conversation I said Mis edet but both mis edet and mis adat are correct.

 
conversation4 - Leon Gork
00:00 / 00:00
 
Jaffa Leon Gork

שמע                     listen              shema

יפו היא אחת המקומות היפות ביותר בארץ,

 היא גם אחת מערי הנמל העתיקות בעולם.

מפה ברח הנביא יונה מן האלהים

 ונבלע על ידע דג לבייתן.

פה כמה שנים אחרי צליבת ישו,

 השליח פטרוס ריפא, בדרך נס,

 את האשה הטובה דורקאס.

 נפוליון היה פה

 בזמן נסיונו לכבוש את ארץ הקודש,

 היום יפו היא כפר דייגים ציורי,

 עם מסעדות נהדרות,

 עם תערובת של מאכלים יהודיים וערבים,

 אבל המאכל הכי טוב הוא דג טרי ישר מן הים התיכון.

žJaffa is one of the most beautiful cities in Israel. It is also one of the oldest harbor cities in the world. The prophet Jonah fled from God and was swallowed by a whale. Several years after the crucifixion of Jesus Peter miraculously, healed the good woman Dorcas. Napoleon was here during his attempt to conquer the holy land. Today Jaffa is picturesque fishermen’s village, with wonderful restaurants, with a mixture of Arab and Jewish foods, but the best dish is fresh fish straight from the Mediteranean.

 

© 2014 by Jerusalem Walks.

 

Professional Tour Guide for Walking and driving

Tours through all of Israel

 

jerusalemwalks@gmail.com


+972 52 3801867